Active Ingredient:

Amicarbazone70%w/w

รายละเอียดสินค้า

  • ไดนามิค 70% WG เป็นสารกำจัดวัชพืช กลุ่ม C1 (triazolinone) ออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
  • เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งคุมเมล็ดก่อนงอกและหลังงอกของวัชพืช ใช้ได้กับวัชพืชใบแคบและใบกว้างบางชนิด
  • เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ใช้ได้ในสนามกอล์ฟ แปลงเพาะหญ้า สวนสารธารณะ และพื้นหญ้าสนามทั่วไป โดยเป็นพิษพืชประธานน้อยเมื่อใช้ตามคำแนะนำ
  • สามารถกำจัดและควบคุมหญ้า Alexander ได้ดี
  • สามารถใช้ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชชนิดอื่นได้เพื่อให้การกำจัดและควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

อัตราที่แนะนำ

60-80 กรัม/ ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของหญ้าประธาน