Nitrogen Total (N)6%
Ureaformaldehyde (MU-N)5.3%
Phosphorus (P2O5)0%
Potassium (K2O)27%
Magnesium (Mg)1.2%
Iron (Fe)0.70%
Manganese (Mn)0.10%
Copper (Cu)0.020%
Molybdenum (Mo)0.001%
Zinc (Zn)0.020%

รายละเอียดสินค้า

  • ปุ๋ยคุณภาพภายใต้สิทธิบัตรเทคโนโลยีการผลิต MU2 และ SilK ของ ICL
  • เป็นสูตรที่มีธาตุไนโตรเจนน้อยเพื่อกระตุ้นและเน้นความแน่นและแข็งแรงแก่พืช
  • ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่สูงช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพืชในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมก่อให้เกิดความเครียดกับพืช
  • ประกอบด้วยแมกนีเซียมที่ช่วยเสริมสร้างความเขียวและลดความเครียดในพืช
  • ประกอบด้วยชุดธาตุอาหารรอง-เสริมที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพืช
  • เม็ดปุ๋ยมีขนาด 0.7 – 1.4 มิลลิเมตร หว่านง่าย ลดการตัดเก็บ

อัตราที่แนะนำ

20-30 กรัม/ ตารางเมตร
การให้น้ำหลังหว่านจะช่วยในการแพร่กระจายธาตุอาหารและจำกัดความเสี่ยงในการถูกตัดเก็บที่ระดับความสูงในการตัดที่ต่ำ