Nitrogen Total (N)15%
Urea nitrogen (Ur-N)7.2%
Ureaformaldehyde (MU-N)7.8%
Phosphorus (P2O5)0%
Potassium (K2O)26%
Iron (Fe)1.0%

รายละเอียดสินค้า

  • ปุ๋ยคุณภาพภายใต้สิทธิบัตรเทคโนโลยีการผลิต MU2 และ SilK ของ ICL
  • ปริมาณธาตุไนโตรเจนครึ่งหนึ่งจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆ เพื่อให้พืชค่อยๆ นำไปใช้ซึ่งจะช่วยจำกัดการเติบโตของพืชที่มากเกินไป และลดการสูญเสียจากสภาพแวดล้อม
  • มีส่วนประกอบของธาตุเหล็กที่ช่วยส่งเสริมความเขียวของพืช
  • ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่สูงช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพืชในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมก่อให้เกิดความเครียดกับพืช
  • เม็ดปุ๋ยมีขนาด 0.7 – 1.4 มิลลิเมตร หว่านง่าย ลดการตัดเก็บ

อัตราที่แนะนำ

20-30 กรัม/ ตารางเมตร
การให้น้ำหลังหว่านจะช่วยในการแพร่กระจายธาตุอาหารและจำกัดความเสี่ยงในการถูกตัดเก็บที่ระดับความสูงในการตัดที่ต่ำ