Nitrogen Total (N)12.0%
Urea nitrogen12.0%
Soluble Potash (K2O)12.0%
Iron (Fe)1.0%
Manganese (Mn)0.05%
Zinc (Zn)0.05%

รายละเอียดสินค้า

  • กริกก์ ซูพรีม่า เป็นปุ๋ยน้ำทางใบที่มีส่วนผสมหลากหลายของธาตุอาหารซึ่งประกอบด้วยธาตุไนโตรเจน 12% ธาตุโพแทสเซียม 12% และไอออนกรดอะมิโนเชิงซ้อน แมงกานีสและสังกะสี ทั้งนี้กริกก์ ซูพรีม่าเป็นทางเลือกชั้นยอดกับโปรแกรมปุ๋ยที่ไม่ต้องการธาตุฟอสฟอรัส
  • ประกอบด้วยด้วยธาตุอาหารในรูปที่พืชนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีธาตุโพแทสเซียมที่ช่วยควบคุมกระบวนการทางกายภาพเป็นหลักซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองต่อความเครียดของหญ้าสนามและส่งเสริมกระบวนการต่างๆ ของเซลล์พืชที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง การควบคุมน้ำ การหายใจและการผลิตโปรตีนของพืช
  • เหมาะสำหรับสนามกอล์ฟและหญ้าสนามทั่วไป

อัตราที่แนะนำ

1 – 2 มิลลิลิตร/ ตารางเมตร ทุกๆ 14 วัน
ใช้ในอัตราที่ต่ำแต่ถี่มากขึ้น หรือ ใช้ในอัตราสูงตามความต้องการของพืช
อัตราการใช้ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาในการดูแลรักษา คุณสมบัติของดิน (เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ชนิดของดิน) สภาพอากาศ ช่วงเวลาของปี ชนิดของพืช และความต้องการธาตุอาหารของพืชชนิดนั้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้อัตราที่เหมาะสมตามที่ผลวิเคราะห์ดิน