Active Ingredient: Dispatch Sprayable

Alkoxylated polyols30.0%
Glucoethers21.0%

Active Ingredient: Dispatch Injectable

Alkoxylated polyols10.0%
Glucoethers7.0%

รายละเอียดสินค้า

  • สารบริหารความชื้นที่เป็นสิทธิบัตรของ อควอโทรล (Aquatrols)
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาน้ำในดิน และระบายน้ำส่วนเกิน ทำให้หญ้าเติบโตได้เต็มที่
  • ช่วยให้ประหยัดน้ำลงได้ถึง 50% ลดการสูญเสียน้ำจากการไหลผ่านหน้าดิน
  • ช่วยให้น้ำ, สารอาหาร และ สารกำจัดศัตรูพืช กระจายได้ดีในดิน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน

อัตราที่แนะนำ

ดิสแพรส สเปร์ยเอเบิ้ล

  • 1.17 ลิตร/10,000 ตารางเมตร ทุก 2 สัปดาห์
  • 1.75 ลิตร/10,000 ตารางเมตร ทุก 3 สัปดาห์
  • 2.34 ลิตร/10,000 ตารางเมตร ทุก 4 สัปดาห์

ดิสแพรส อิงเจตเอเบิ้ล

  • 1.2 ลิตร/10,000 ตารางเมตร ทุกสัปดาห์
  • 3.6 ลิตร/10,000 ตารางเมตร ทุกสัปดาห์ สำหรับพื้นที่ขาดน้ำรุนแรง