Iron (Fe)6.50%

รายละเอียดสินค้า

  • ฟิวชั่น ลิควิด เอฟอี เป็นธาตุเหล็กเข้มข้นชนิดน้ำที่มีองค์ประกอบของธาตุเหล็กสูง 6.5% ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งปี
  • การใช้ ฟิวชั่น ลิควิด เอฟอี เป็นประจำจะช่วยกระตุ้นกระบวนการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งเสริมสร้างความเขียวแก่พืชโดยไม่ทำให้พืชเติบโตมากเกินไป อีกทั้งปริมาณธาตุเหล็กที่เป็นส่วนผสมยังช่วยเสริมให้พืชแข็งแรงและต้านทานโรคได้
  • ฟิวชั่น ลิควิด เอฟอี สามารถนำไปใช้ผสมในถังกับสินค้าได้หลากหลาย

อัตราที่แนะนำ

1 – 2 มิลลิลิตร/ ตารางเมตร ทุกๆ 14 วัน