Fairy rings คือชื่อสามัญที่ใช้อธิบายถึงลักษณะการเกิดเชื้อเห็ดเป็นวงกลมรอบๆหญ้าที่เขียวชอุ่มหรือบางครั้งมีลักษณะเป็นแนวโค้งรอบๆหญ้า โดยครั้งแรก Fairy rings จะเกิดจากสปอร์ของเห็นเพียงจุดเดียวบนชั้น Thatch ต่อมาจะพัฒนาขยายตัวออกมาเป็นรูปวงกลม Fairy rings สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีแต่มักจะพบบ่อยในช่วงร้อนและอากาศแห้งโดยเฉพาะกับหญ้าที่ไม่ค่อยได้รับปุ๋ยอย่างเพียงพอ โดยFairy rings นั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ

1.อาการ Fairy rings ที่ทำให้หญ้าตาย
2.อาการ Fairy rings ที่กระตุ้นให้หญ้าที่อยู่ในวงกลมโตและมีสีเขียวเข้ม
3.อาการ Fairy rings ที่ผลิตเห็ด

การดูแลรักษาอาการ Fairy rings
การรักษา Fairy rings นั้นต้องทำอย่างเป็นกิจวัตรโดยใช้สารฆ่าเชื้อราควบคู่ไปกับสารบริหารความชื้อ (wetting agent) โดยประยุกต์ใช้ต่างๆกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่และสภาพอากาศ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่ชื่อว่า Prostar ที่ใช้จัดการกับเชื้อ Basidiomycete ที่เป็นสาเหตุของ Fairy rings แต่เมื่อไม่นานมานี้เริ่มมีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวรวมถึงตัวที่เรานำมาใช้ทดสอบ (ตารางที่ 1) สูตรผสมแบบใหม่ของ Azoxystrobin รวมกับ Propiconazole ชื่อว่า Heritage TL, Headway และ Triadimefon

สารบริหารความชื้นชนิดใหม่ที่เรียกว่า Revolution เป็นสารอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเหล่าผู้ดูแลสนามโดยใช้กับบริเวณที่เป็นจุดแห้งและบริเวณที่ดินมีปัญหาในการเก็บกักน้ำซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในสนามอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งไม่นานมานี้ได้มีการทดลองประเมินการใช้สารฆ่าเชื้อราผสมกับสารบริหารความชื้นในการควบคุม Fairy rings ในสนามกอล์ฟ

การทดลองและผลการทดลอง

California
จากการทดลองของ University of California’s Agricultural Operation Research Facility in Riverside โดยศึกษากับกรีนที่เป็นหญ้า Bentgrasss ที่เคยมีอาการ Fairy rings ประเภทที่ 1 และ 2 โดยใช้ Endorse, Insignia, heritage และ Prostar โดยแต่ละสูตรจะผสมเข้ากับ Revolution โดยทดสอบกับพื้นที่ขนาด 3 ft. × 3 ft. ใช้หัวฉีดแบบ Flat-Fan ใช้น้ำ 81.5-163 มิลลิลิตรต่อตารางเมตร วันที่ 2 และ 30 พฤษภาคม 2005 และเก็บผลการทดลอง วันที่ 29 กรกฎาคม 2005 โดยได้ผลการทดลองที่ดีกว่าเมื่อใช้น้ำปริมาณมากเมื่อเทียบกับการใช้น้ำปริมาณน้อยเช่นเดียวกับแปลงที่ใช้สารฆ่าเชื้อราผสมกับ Revolution

Pennsylvania
สูตรการทดลองที่ใช้ใน California ถูกนำมาใช้อีกครั้งในปี 2006 บนแฟร์เวย์ที่เป็น ryeglass ในสนามกอล์ฟฝั่งทางใต้ของ Pennsylvania โดยฉีดพ่นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2006 และ 20 มิถุนายน 2006 เพื่อควบคุม Fairy rings ชนิดที่ 1และ 2 และเก็บผลการทดลอง วันที่ 24 มิถุนายน 2006 โดยได้ผลการทดลองที่ดีกว่าเมื่อใช้กับน้ำปริมาณมากและการใช้สารกำจัดเชื้อราผสมเข้ากับ Revolution ให้ผลดีกว่าการใช้สารกำจัดเชื้อราเพียงอย่างเดียว

South Carolina
ทดลองในช่วงฤดูร้อนปี 2005 ที่ Clemson University และ Education Center in Florence กับ Bentglass บนกรีนที่มีอาการ Fairy rings ชนิดที่ 1 และ 2 โดยใช้ Insignia, Heritage และ Prostar กับสารเหล่านี้ที่ผสมกับ Revolution โดยทดสอบบนพื้นที่ขนาด 5 ft. × 5ft. วันที่ 19 กรกฎาคม และ 17 สิงหาคม 2005 โดยสารฆ่าเชื้อราที่ผสมเข้ากับ Revolution ให้ผลที่ดีกว่าอย่างชัดเจนในการลดอาการ Fairy rings เมื่อเทียบกับการใช้สารฆ่าเชื้อราเพียงอย่างเดียว

ความอดทนคือกุญแจสำคัญ
การใช้สารฆ่าเชื้อรากับสารบริหารความชื้นในการควบคุม Fairy Rings ต้องอาศัยความอดทน ยกตัวอย่าง Bentglass ที่ใช้เป็นแฟร์เวย์ใน Pennsylvania ที่มีอาการ Fairy rings ชนิดที่ 2 ซึ่งแต่ละจุดมีลักษณะเป็นหนึ่งในสี่ของวงกลมความกว้างประมาณ 3 ft. โดยแต่ละส่วนได้รับการดูแลในลักษณะต่างกัน

1.Prostar อย่างเดียว อัตรา 1.37 กรัมต่อตารางเมตร
2.Revolution อย่างเดียว 1.9 มิลลิลิตรต่อตารางเมตร
3.Prostar+Revolution 1.37 กรัมกับ 1.9 มิลลิลิตรต่อตารางเมตร
4.แปลงควบคุม

โดยโปรแกรมการดูแลรักษาทั้งหมดฉีดพ่นโดยหัวฉีดแบบ Flat-Fan ปริมาณน้ำ 163 มิลลิลิตรต่อตารางเมตร ฉีดพ่นในวันที่ 1 และ 30 กรกฎาคม 2003 ซึ่งจากการสังเกตผลการทดลอง Fairy rings ชนิดที่ 2 ยังมีอาการให้เห็นในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แต่ในช่วงเดือนกันยายนจะเห็นได้ว่าอาการค่อยๆลดลงหรืออาจเป็นผลมาจากการหว่านปุ๋ยดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไม่มีโปรแกรมที่ใช้ได้ผลในปี 2003 ในปี 2004 อาการ Fairy rings เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม แต่ครั้งนี้จะเห็นสิ่งที่แปลกแตกต่างเกิดขึ้นคือการหายไปของส่วนที่ถูกฉีดพ่นด้วย Prostar+Revolution ในปี 2003