Active Ingredient:

organomodified trisiloxanes100%

รายละเอียดสินค้า

  • เบรคทรู เอส 240 เป็นสารเสริมประสิทธิภาพประเภทซิลิโคนสูตรพิเศษที่ไม่มีประจุ (ไม่มีขั้ว) ไม่ทำให้ปุ๋ย หรือสารกำจัดศัตรูพืชเสื่อมฤทธิ์
  • มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมทั้งการแพร่กระจายและแทรกซึมเข้าสู่พืชได้ทั้งทางผิวใบและปากใบ
  • ช่วยลดแรงตึงผิวของละอองน้ำได้ดีเป็นพิเศษ (super spreader) ทำให้เกิดการแพร่กระจายไปถึงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก
  • ช่วยให้สารฯ แทรกซึมเข้าสู่ใบได้ดีและเร็ว (stomata flooding) มีระยะปลอดฝนสั้น
  • ช่วยเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยทางใบ และสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

อัตราที่แนะนำ

0.1% ของปริมาณน้ำ