ปุ๋ยปลดปล่อยช้าชนิดเม็ด
ปุ๋ยน้ำทางใบ
ธาตุอาหารรอง-เสริม

สารเสริมประสิทธิภาพ
สารบริหารความชื้นในดิน
สีย้อมหญ้า / ทราย
สารกำจัดศัตรูพืช
เครื่องมือ / อุปกรณ์