Fairy rings ปัญหาสำคัญที่มักมากับหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึง

Fairy rings คือชื่อสามัญที่ใช้อธิบายถึงลักษณะการเกิดเชื้อเห็ดเป็นวงกลมรอบๆหญ้าที่เขียวชอุ่มหรือบางครั้งมีลักษณะเป็นแนวโค้งรอบๆหญ้า โดยครั้งแรก Fairy rings จะเกิดจากสปอร์ของเห็นเพียงจุดเดียวบนชั้น Thatch ต่อมาจะพัฒนาขยายตัวออกมาเป็นรูปวงกลม Fairy rings สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีแต่มักจะพบบ่อยในช่วงร้อนและอากาศแห้งโดยเฉพาะกับหญ้าที่ไม่ค่อยได้รับปุ๋ยอย่างเพียงพอ โดยFairy rings นั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ 1.อาการ Fairy rings ที่ทำให้หญ้าตาย2.อาการ Fairy rings ที่กระตุ้นให้หญ้าที่อยู่ในวงกลมโตและมีสีเขียวเข้ม3.อาการ Fairy rings ที่ผลิตเห็ด การดูแลรักษาอาการ Fairy ringsการรักษา Fairy rings นั้นต้องทำอย่างเป็นกิจวัตรโดยใช้สารฆ่าเชื้อราควบคู่ไปกับสารบริหารความชื้อ (wetting agent) โดยประยุกต์ใช้ต่างๆกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่และสภาพอากาศ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่ชื่อว่า Prostar ที่ใช้จัดการกับเชื้อ Basidiomycete >>>

อบรมสัมมนา ณ สนามกอล์ฟ The Vintage Club

Mr. Tom Malehorn จากบริษัท Aquatrols จำกัด จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัท ผลิตสารบริหารความชื้นในดิน ได้แก่ Revolution , Primer Select , Aquaduct , Dispatch และ Adventage Pellets ได้มาเยี่ยมชมแนะนำการดูแลบริหารความชื้นในบริเวณดินและรากหญ้า โดยได้เยี่ยมชมสนามกอล์ฟรอบๆกรุงเทพ และได้ร่วมกับบริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟขึ้น ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา

คณะจากบริษัทไบเออร์จำกัด ดูงานเรื่องสนามกอล์ฟในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 พค.ที่ผ่านมา ทางบริษัท โปรครอป ทีแอนด์โอ จำกัด ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะจาก บริษัท ไบเออร์ จำกัด ที่มาประชุมเกี่ยวกับแผนงานธุรกิจการตลาด และคณะของบริษัท ไบเออร์ จำกัด บางส่วนได้มีโอกาสดูงานเรื่องสนามกอล์ฟในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับสารควบคุมและกำจัดศัตรูพืชจากประเทศ เกาหลี เวียตนาม และออสเตรเลีย ได้เข้าเยี่ยมชมสนามรอบกรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก สนาม ริเวอร์เดล และ สนามรอยัลเจมส์ ซิตี้ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

อบรมสัมมนา ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ

บริษัท โปรครอปทีแอนด์โอ จำกัด และ บริษัท ซินเจนต้า จำกัด ได้จัดสัมมนาเรื่อง การใช้พรีโมแมกส์ ในการบริหารหญ้าในสนามกอล์ฟ และ โรคหญ้าในสนามกอล์ฟเมื่อวันที่ 26 พค.ที่ผ่านมา งานสัมมนาครั้นนี้จัดขึ้นที่สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ โดยมี Dr.Sowmya (Shoumo), Head Technical Services-L&G APAC บริษัท Syngenta Asia Pacific Pte Ltd. เป็นผู้บรรยาย ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 80 ท่าน หลังจากฟังการบรรยายในห้องแล้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ชมแปลงทดลองผลิตภัณท์ของบริษัท ซินเจนต้า จำกัด ได้แก่ แปลงทดลอง สารกำจัดเชื้อรา Heritage >>>