ประวัติบริษัท

บริษัทโปรครอปทีแอนด์โอ ก่อตั้งมากว่า 20 ปีโดยแยกตัวออกมาจากบริษัท โปรครอป ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีจุดประสงค์หลักในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาสนาม กอล์ฟควบคู่ไปกับการให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทางทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อยกระดับมาตฐานสนามกอล์ฟในประเทศไทย ปัจจุบันทางบริษัทได้ทำธุรกิจกับสนามกอล์ฟส่วนใหญ่ทั่วประเทศไทย กระจายหลากหลายสายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก

เป้าหมาย

บริษัทโปรครอปทีแอนด์โอมีเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ คือ การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม การจัดส่งที่ตรงต่อเวลาและการบริการที่สร้างความพึงพอใจทั้งก่อนและหลังการ ขายให้แก่เหล่าลูกค้า พนักงานของบริษัททุกคนยินดีที่จะอธิบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามกอล์ฟ ทางบริษัทยังได้มีการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลทางด้านวิทยาการใหม่ๆมานำเสนอให้ แก่ลูกค้าเพื่อช่วยในการประหยัดต้นทุนการดูแลรักษาสนามกอล์ฟแต่ให้ ประสิทธิผลสูงที่สุด ในอนาคตทางบริษัทมีนโยบายขยายตลาดในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านสืบเนื่องมา จากจำนวนสนามกอล์ฟและนักกอล์ฟมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี