บริษัท โปรครอปทีแอนด์โอ จำกัด และ บริษัท ซินเจนต้า จำกัด ได้จัดสัมมนาเรื่อง การใช้พรีโมแมกส์ ในการบริหารหญ้าในสนามกอล์ฟ และ โรคหญ้าในสนามกอล์ฟเมื่อวันที่ 26 พค.ที่ผ่านมา งานสัมมนาครั้นนี้จัดขึ้นที่สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ โดยมี Dr.Sowmya (Shoumo), Head Technical Services-L&G APAC บริษัท Syngenta Asia Pacific Pte Ltd. เป็นผู้บรรยาย ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 80 ท่าน

หลังจากฟังการบรรยายในห้องแล้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ชมแปลงทดลองผลิตภัณท์ของบริษัท ซินเจนต้า จำกัด ได้แก่ แปลงทดลอง สารกำจัดเชื้อรา Heritage Maxx , สารควบคุมการเจริญเติบโตของหญ้า Primo Maxx และสารกำจัดวัชพืชแห้วหมู Monument TL

นอกจากการบรรยายในห้องและดูแปลงทดลองแล้ว ได้มีการสาธิต หัวฉีดพ่นสารควบคุมกำจัดศัตรูพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแบบใหม่จากบริษัท ซินเจนต้า จำกัด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียของสารควบคุมศัตรูพืชได้ หากท่านใดสนใจและอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท โปรครอป ทีแอนด์โอ จำกัด