เมื่อวันที่ 10 พค.ที่ผ่านมา ทางบริษัท โปรครอป ทีแอนด์โอ จำกัด ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะจาก บริษัท ไบเออร์ จำกัด ที่มาประชุมเกี่ยวกับแผนงานธุรกิจการตลาด และคณะของบริษัท ไบเออร์ จำกัด บางส่วนได้มีโอกาสดูงานเรื่องสนามกอล์ฟในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับสารควบคุมและกำจัดศัตรูพืชจากประเทศ เกาหลี เวียตนาม และออสเตรเลีย ได้เข้าเยี่ยมชมสนามรอบกรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก สนาม ริเวอร์เดล และ สนามรอยัลเจมส์ ซิตี้ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี